Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1592 (2010-2011)
Innlevert: 08.06.2011
Sendt: 08.06.2011
Besvart: 16.06.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Regjeringspartiene AP og SV vil ha en styret avvikling av pelsdyrnæring. FrP ønsker at den forsatt skal kunne bestå da den er blant verdens beste og betyr mye næringsmessig for enkelte distrikter.
Hva vil statsråden bidra med?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Pelsdyrnæringen har vært gjenstand for en særlig negativ oppmerksomhet i de senere år, etter avsløringer om uholdbare tilstander i deler av næringen. For å rette opp på dette, er det gjort flere grep i den senere tid.

Jeg har stilt krav til næringen, som nå har innført en obligatorisk sertifiseringsordning, hvor det bl.a. er innført krav om at alle oppdrettere skal ha flere veterinærbesøk i året. Mattilsynet har gjennomført flere uvarslede tilsyn og tatt i bruk sterkere virkemidler overfor pelsdyroppdrettere som har uakseptabel drift. Mattilsynet leverer jevnlig rapport om sin aktivitet på dette området.

Jeg vil også vise til at det nylig er vedtatt en ny og strengere forskrift om hold av pelsdyr, som setter strengere krav til tilsyn og stell, dokumentasjon, oppstallingsforhold, fôring og vanning og avl.

Jeg mener den nye forskriften vil være med på å forbedre dyrevelferden for pelsdyr. Med alle de andre tiltakene som er satt i verk i forhold til hold av pelsdyr, mener jeg vi har tatt et solid steg fremover. Forbedret dyrevelferd er viktig for næringens eksistensberettigelse.

Det er slik det fremgår av spørsmålet, ulik oppfatning om pelsdyrhold i de politiske partiene. Hold av pelsdyr er også kontroversielt i deler av befolkningen.

Pelsdyr vil bli omtalt i den kommende stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken. Jeg tar sikte på at dette vil gi forutsigbarhet om rammevilkårene fremover.