Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1606 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan statsråden avklare regjeringens syn på hvorvidt NSBs lokaltog på Romerike skal betjene lokalbefolkningens arbeidsreiser på Øvre Romerike, eller er det riktig å prioritere flypassasjerene med ytterligere togavganger?

Begrunnelse

NSBs ruteendring i ruteplan 2012 er i hovedsak en gladnyhet. Det er allikevel noen endringer som nedprioriterer lokalbefolkningens arbeidsreiser til fordel for et økt tilbud til flypassasjerene. NSB vil kopiere rutemønsteret til Flytoget, og vil kutte ut lokale stasjoner mellom Lillestrøm og Gardermoen. Dette vil øke antall tog for flypassasjerene fra Drammen, Asker, Sandvika, Oslo og Lillestrøm til Gardermoen fra 6 i timen med Flytoget til 7 med NSBs nye ruteplan. Etter Venstres syn er det først og fremst regiontogene som burde styrkes med tanke på å betjene denne type reiser. De som bor på Leirsund, Frogner, Lindeberg og Kløfta mister dermed togforbindelsen til Gardermoen som er den største arbeidsplassen på Øvre Romerike.
Ruteendringen vil også gi passasjerer fra Jessheim 2 avganger i timen mot Oslo, men vil heller ikke denne gangen gjenopprette forbindelsen mellom Eidsvoll og Jessheim slik at de som bor i Eidsvoll kan ta toget til sin arbeidsplass på Jessheim.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og NSB har i mange år arbeidet for å kunne gi de reisende et utvidet og bedret tilbud i hovedstadsområdet fra 2012. Når infrastrukturut- byggingen til fire spor i Vestkorridoren står ferdig i 2012, vil det være investert nesten åtte milliarder kroner på jernbanen gjennom Asker og Bærum. For å kunne utnytte denne økte sporkapasiteten, har NSB over flere år nå utarbeidet forslag til en helt ny rutemodell for nærtrafikk i Oslo og InterCity.

NSBs forslag til ruteplan fra 2012 er utgangspunktet for forhandlinger om ny trafikkavtale mellom staten ved Samferdselsdepartementet og NSB. NSBs forslag vurderes av departementet og det er derfor for tidlig å kommentere på enkeltelement i rutetilbudet, herunder stopp- mønsteret på de ulike banestrekningene. Mitt klare mål er at de reisende skal oppleve en klar forbedring.

Som varslet i Prop 1 S. (2010-2011) vil jeg komme tilbake til Stortinget med nærmere informasjon om arbeidet med å innføre ny grunnrutemodell i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.