Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1631 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Besvart: 29.06.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): 1. juli trer kompetanseforskriften i kraft. Forskriften benytter hodetelling som reguleringsprinsipp. Dette i motsetning til å stille klare kvalitets- og funksjonskrav med tilhørende krav til dokumentasjon. Store deler av bransjemiljøet mener forskriften ødelegger for fleksible og rasjonelle løsninger tilpasset det enkelte selskap.
Hva er den faglige begrunnelsen for denne endringen av reguleringsprinsipp, og hvilke andre deler av energi- og oljebransjen reguleres basert på hodetelling?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Etter energiloven kreves det konsesjon for å ”bygge, eie og drive” elektriske anlegg. Konsesjonen med vilkår må pålegges den reelle driveren av anlegget.

Det må stilles krav om nødvendig kompetanse og bemanning til å drive et nettselskap på forsvarlig vis. Krav til forsvarlig kompetanse og bemanning er ikke et nytt krav.

Jeg kan forsikre representanten om at kompetanseforskriften ikke er ment å skulle stikke kjepper i hjulene for en effektiv og hensiktsmessig organisering av nettselskapene. Hensynet til forsyningssikkerhet og beredskap krever på den annen side at det må være en viss egenbemanning på plass hos konsesjonæren ikke minst når det gjelder feilretting og vedlikehold.

En forskrift med funksjonskrav har også vært vurdert for å kunne oppfylle de hensyn som skal ivaretas til forsyningssikkerhet og beredskap. Løsningen med et krav til et visst antall montører i nettselskapet ble likevel valgt som den beste for å underbygge behovet for solide fagmiljøer i nettselskapene. På den måten får vi en nærhet til anleggene av kyndig personell når uhellet først er ute. Dette er også med på å fremme rekruttering og trygge arbeidsplasser.