Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1639 (2010-2011)
Innlevert: 15.06.2011
Sendt: 16.06.2011
Besvart: 23.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdselsministeren vurdere en gjennomgang av bompengeselskapenes regler for innkreving av bompenger for å gjøre disse mer treffsikre og rettferdige?

Begrunnelse

Det har gjennom flere år vært en markant økning av antall bobiler i Norge og det er nå over 30 tusen registrerte bobiler i landet. Flere og flere ser på bobilturisme som en hyggelig og avslappende måte å feriere på både innenlands og utenlands.
Flere av bobilene som går langs norske veier er over 3,5 tonn og disse blir derfor rammet av et noe rigorøst regelverk. Til tross for at bilene kjører relativt få kilometer årlig blir disse behandlet på samme som et 50 tonns vogntog og må inn til årlig EU kontroll.
Et annet problem er at disse må betale fra dobbel til firedobbel avgift ved passering av bomstasjoner. Også her blir de oftest behandlet på linje med store vogntog. Dette virker for mange svært urettferdig, da eksempelvis store personbiler med lange campingvogner slipper med å betale personbilpris selv om de til sammen er langt over 3,5 tonn.
Jeg håper samferdselsministeren ser at dagens regelverk rammer klart urettferdig og derfor vil ta nødvendige grep for å rette på dette.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Spørsmålet er knyttet opp til det økende antallet bobiler, og betaling av bompenger for disse etter bestemmelsene om betaling for tunge kjøretøy.

Grunnlaget for å kunne fastsette ulike takstklasser for kjøretøy er at det finnes en entydig definisjon av kjøretøyet. Den norske kjøretøyforskriften skiller mellom lette og tunge kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m. 3 500 kg og f.o.m. 3 501 kg. Denne grensen samsvarer med europeisk regelverk på området og er et tydelig definert kriterium som kan kontrolleres mot kjøretøyregisteret.

Dersom vektgrensen forandres, vil det alltid være enkelte kjøretøygrupper som vil ligge rett over grensen og dermed oppleve taksten som urettferdig. Det vil imidlertid alltid være rom for å vurdere om reglene for innkreving av bompenger er hensiktsmessige.

Statens vegvesen følger med på de diskusjoner som pågår både nasjonalt og internasjonalt, men har så langt ikke funnet det hensiktsmessig å foreslå endringer av takstsystemet på dette området. Jeg støtter denne vurderingen.