Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1646 (2010-2011)
Innlevert: 15.06.2011
Sendt: 16.06.2011
Besvart: 23.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mener statsråden at alder alene er god nok grunn til å slippe fengselsstraff for noe man har blitt dømt for?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Benådning innebærer at idømt straff ikke fullbyrdes. Benådningsinstituttet er en sikkerhetsventil i det strafferettslige systemet, og vil kun være aktuelt i ekstraordinære tilfeller, hvor straffegjennomføring vil være utilrådelig eller uforholdsmessig tyngende. Hvorvidt det i en konkret sak er grunnlag for benådning, avgjøres ut fra en streng, skjønnsmessig helhetsvurdering.

Høy alder er alene ikke tilstrekkelig for å begrunne benådning. De helsemessige konsekvenser som kan oppstå som følge av høy alder, kan likevel være et relevant moment i den helhetsvurderingen som foretas. Kriminalomsorgen kan imidlertid i mange tilfeller tilpasse straffegjennomføringen til den enkeltes alder og helse, slik at utfordringene løses ved nødvendige individuelle tilpasninger, fremfor benådning.