Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1652 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Human Rights Watch rapporterte 2. juni 2011 om at væpnede grupper som er lojale til Elfenbenskystens nye president driver målrettede angrep i form av drap, tortur og trakassering av påståtte tilhengere av avgått president Laurent Gbagbo.
Hvordan vil Norge bidra til at slike grove menneskerettsbrudd stanses, og til at det internasjonale samfunn holder President Ouattera til ansvar for sine gjentatte løfter om uavhengig etterforskning og straffeforfølgelse av slike handlinger?

Begrunnelse

Rapporten viser at militære styrker på begge sider av den tragiske konflikten i Elfenbenskysten har gjort seg skyldig i drap og overgrep i tiden før og etter arrestasjonen av president Gbagbo 11.april i år. Basert på øyenvitneskildringer rapporteres det om en rekke drap på ubevæpnede sivile fra styrker lojale mot Ouattera i ukene etter maktovertakelsen. Norge var uvanlig tidlig ute med sin støtte til den nåværende president etter det kaotiske valget 28.november i fjor. Utenriksministeren har i tidligere svar til Stortinget forsikret om at Norge i internasjonale fora følger opp arbeidet med en uavhengig, internasjonal undersøkelseskommisjon for menneskerettighetsbrudd begått i Elfenbenskysten etter valget. Norge har også bidratt med nødhjelp til Elfenbenskysten og støtte direkte til den nye presidenten. Med dette klare politiske engasjementet må Stortinget kunne forvente at den norske utenriksledelsen reagerer kontant og konsekvent mot de overgrep som finner sted etter regimeskiftet, særlig når de i følge internasjonale menneskerettsorganisasjoners rapporter begås av styrker som er lojale til presidenten.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet har fulgt nøye med på konflikten som fant sted i Elfenbenskysten etter presidentvalget i landet 28. november i fjor. Både Human Rights Watch, Amnesty International og en rekke andre organisasjoner har i rapporter avdekket grove menneskerettighetsbrudd begått av begge sider i konflikten. Dette omhandler drap, seksualisert vold, tortur, bortføring og angrep basert på påstått politisk eller etnisk tilhørighet.

FNs Menneskerettighetsråd vedtok under Rådets hovedsesjon i mars å opprette en uavhengig internasjonal undersøkelseskommisjon for menneskerettighetsbrudd begått i Elfenbenskysten siden valget i fjor. Kommisjonen la nylig frem sin rapport som ble behandlet av Menneskerettighetsrådet 15. juni. Rapporten legger til grunn at konflikten i landet skyldtes at valgresultatene ved presidentvalget i november 2010 ikke ble respektert, men holder begge sider i konflikten ansvarlige for alvorlige menneskerettsbrudd, som i noen tilfeller kan betegnes som forbrytelser mot menneskeheten.

Det er svært bekymringsfullt at overgrepene fortsetter etter at den politiske konflikten er over, og at myndighetene ikke har vært i stand til å beskytte sivilbefolkningen. Mens myndighetene i landet til nå har iverksatt tiltak for å rettsforfølge overgrep begått av Gbagbo-tro styrker, er det så langt ikke tatt noen skritt i forhold til overgrep der egne styrker beskyldes for å stå bak.

Norge tok derfor opp disse spørsmålene i FNs Menneskerettighetsråd 15. juni, og sa i vårt innlegg at brudd på menneskerettighetene må straffes, uansett hvilken side i konflikten som står bak. Norge understreket også at også Ouattara-tro styrker må stilles for retten for de brudd på menneskerettighetene de har begått. Norge anbefaler at Elfenbenskysten arbeider for å hindre straffefrihet og for en uavhengig undersøkelse av menneskerettighetsbruddene gjennom nasjonal og internasjonal straffeforfølging via den Internasjonale straffedomstolen. Samtidig er det viktig å arbeide for fred og forsoning, og det er derfor positivt at landet har opprettet en nasjonal kommisjon for dialog, sannhet og forsoning.

Norge har også tatt opp spørsmål vedrørende sikkerhetssituasjonen for befolkningen og menneskerettighetssituasjonen i landet direkte med Elfenbenskystens myndigheter ved flere anledninger de siste månedene. Under miljø- og utviklingsminister Erik Solheims reise til Elfenbenskysten 1. - 2. juni i år, forsikret både daværende utenriksminister Kacou Gervais og lederen for Kommisjonen for dialog, sannhet og forsoning, Charles Konan Banny om at overgrep skulle etterforskes og de skyldige stilles til ansvar uansett hvilken side i konflikten de tilhørte.