Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1661 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Rammeplanen som utgis av departementet er kun utgitt på Norsk. Det betyr at foreldre og ansatte med fremmede språk ikke vet hva de skal jobbe med.
Hva vil statsråden gjøre med dette?

Begrunnelse

Problemstillingen er slik at barnehagene i større grad har utenlandstalende personale. Det er store interne og eksterne kommunikasjonsproblemer, det er vanskelig å inkludere, involvere, delegere denne gruppen kollegaer og foreldre. Det er mange barnehager spesielt i Oslo og Akershus som har minoriteter som ansatte med en bredde i språk og religioner. Rammeplanene som er utgitt av departementet er kun utgitt på norsk. Det betyr at foreldre og ansatte har vanskelig med å forstå hva som er hjemlet i barnehageloven.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Barn, foreldre og ansatte med ulik språklig bakgrunn og kompetanse bidrar til et rikt språkmiljø i barnehagen. Barnehagen skal arbeide med å fremme barns norskspråklige kompetanse, samtidig som den skal støtte at barn bruker sitt morsmål.

Styrer og pedagogisk leder har et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet. For å oppfylle barnehagens mandat kreves en bred kompetanse i personalgruppen. Det må forventes at ansatte som jobber i en norsk barnehage behersker norsk i en slik grad at de kan forstå og gjøre seg forstått i kommunikasjon i barnehagen.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er utgitt på norsk, nynorsk, samisk og engelsk. Den engelske utgaven skal bidra til å gjøre rammeplanen tilgjengelig for personale og foreldre med annet førstespråk enn norsk, og som ikke kan norsk. Barnehageloven er også oversatt til engelsk.

Rammeplanen er endret som følge av ny formålsbestemmelse, og den reviderte utgaven er sendt til alle landets barnehager. Den er bare trykket på norsk. Dette i påvente av at det skal gjennomføres en større revisjon. Det er utarbeidet en foreldrebrosjyre Velkommen til barnehagen som blant annet beskriver innholdet i den nye formålsparagrafen. Denne brosjyren er oversatt til engelsk, urdu, somali, nord-, sør- og lulesamisk og arabisk.