Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1662 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I juni 2009 ble det gjort vedtak om å etablere Norsk Helsearkiv på Tynset og planlegging av etableringen ble satt i gang. I etterkant har Riksantikvaren ytret ønske om samlokalisering med Helsearkivet om Arkivverkets behov for et Sentraldepot. En beslutning om Sentraldepot påvirker dermed planleggingen av Helsearkivet og det er derfor viktig å få en avklaring.
Ser statsråden det som realistisk at denne avklaringen kan komme i løpet av inneværende sommer/høst?

Begrunnelse

For Tynset er begge disse arkivene kjærkomne og viktige mulige etableringer. De vil bety mange kompetansearbeidsplasser og bidra sterkt til å underbygge og øke den lokale aktiviteten. Det er derfor naturlig at man på Tynset er ivrige etter å komme i gang. Det er viktig at en beslutning om Sentralarkiv for Riksantikvaren ikke forsinker etableringen av Norsk Helsearkiv unødvendig, og samtidig viktig at disse kan planlegges sammen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I samsvar med kvalitetssikrtngsrutinene for valg mellom alternative løsninger i investeringsprosjekter, har et firma vurdert sentraldepot for Arkivverket mot alternative utbyggingsløsninger og mol ingen utbygging. Denne alteniativanalysen kvalitetssikres nå av andre firma. Resultatet fra kvalitetssikringen vil foreligge i begynnelsen av juli i år. Dette resultalel vil være et viktig beslutningsgrunnlag for et vedtak om utbyggingsalternativ. Jeg arbeider med sikte på en avklaring i løpet av høsten 2011.