Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1671 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 28.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I 2009 tok regjeringen 5632,1 mill. kroner i bompenger, hvorav netto bompengeinntekter utgjorde 4601,4 mill. kroner. I Nasjonal Transportplan St.meld.nr.16 (2008-2009) er det imidlertid 60 mrd. kroner ekstra i netto bompengefinansiering i perioden 2010-2019.
Hvor mye bompenger tok regjeringen totalt fra bilistene i 2010; hvor mye tok regjeringen fra bilistene i hvert enkelt fylke, og hvor mange bomstasjoner er det i Norge og per fylke?

Begrunnelse

Dersom det viser seg vanskelig å fordele bompenger per fylke ned til siste desimal, ber vi om en omtrentlig fordeling basert på bommenes geografiske plassering.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: De aktuelle tallene for 2010 foreligger ikke ennå. De enkelte bompengeselskaper rapporterer dessuten ikke på evt. fordeling av bompengeinntektene mellom fylker der et prosjekt omfatter innkreving i mer enn ett fylke. I mitt svar på spørsmål nr. 1197 ble det imidlertid gitt en oversikt over innbetalte bompenger mm. pr. prosjekt i 2009.

Det pågår i dag bompengeinnkreving i til sammen 50 bompengeprosjekter. I tillegg kreves det inn lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff i Tromsø. I flere av bompengeprosjektene kreves det inn bompenger i mer enn ett innkrevingspunkt. Til sammen pågår innkreving i 165 innkrevingspunkter, inkl. 7 ferjesamband. Den fylkesvise fordelingen er som følger:

Østfold: 9 innkrevingspunkt 3 bompengeprosjekt

Akershus (ekskl. Bærum): 4 innkrevingspunkt 3 bompengeprosjekt

Oslo (inkl. Bærum): 30 innkrevingspunkt 1 bompengeprosjekt

Hedmark: 1 innkrevingspunkt 1 bompengeprosjekt

Oppland: 5 innkrevingspunkt 3 bompengeprosjekt

Buskerud: -

Vestfold: 12 innkrevingspunkt 4 bompengeprosjekt

Telemark: -

Aust-Agder: 3 innkrevingspunkt 2 bompengeprosjekt

Vest-Agder: 7 innkrevingspunkt 2 bompengeprosjekt

Rogaland: 37 innkrevingspunkt 5 bompengeprosjekt

Hordaland: 28 innkrevingspunkt 13 bompengeprosjekt

Sogn og Fjordane: 2 innkrevingspunkt 2 bompengeprosjekt

Møre og Romsdal: 6 innkrevingspunkt 6 bompengeprosjekt

Sør-Trøndelag: 15 innkrevingspunkt 3 bompengeprosjekt

Nord-Trøndelag: 4 innkrevingspunkt 1 bompengeprosjekt

Nordland: 1 innkrevingspunkt 1 bompengeprosjekt

Troms: -

Finnmark: 1 innkrevingspunkt 1 bompengeprosjekt