Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1678 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): De som gjennomfører førstegangstjenesten får i dag 2 studiepoeng som kommer til nytte senere ved inntak til studieinstitusjoner. Det har vært diskutert flere måter å gi førstegangstjenesten større anerkjennelse på uten at det så langt har konkludert seg vesentlig. En mulig måte er å gi et økt antall studiepoeng. Det har, etter det undertegnede har grunn til å tro, vært vurdert i FD siden 2009.
Mitt spørsmål er når og om det vil bli lagt frem en endring der man før flere studiepoeng for å gjennomføre førstegangstjenesten?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er kunnskapsministeren som fastsetter hvor mange studiepoeng som skal gis for ulike typer utdanning og erfaring som grunnlag for opptak til høyere utdanning. Forsvarsdepartementet vil ta opp med Kunnskapsdepartementet om det er mulig å øke antall studiepoeng som gis for fullført førstegangstjeneste. Forsvarsdepartementet har invitert Kunnskapsdepartementet til møte om saken.