Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1679 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Utenlandsoppdrag stiller store krav til koordinering og samarbeid med andre nasjoner. Norge deltar og har deltatt i operasjoner i Afghanistan med avdelinger som er relativt små, eksempelvis Marinejegerkommandoen og andre spesialavdelinger.
Mener statsråden de norske styrkene er godt nok trent og øvet til å sikre et godt samarbeid med andre nasjoners styrker?

Begrunnelse

Utenlandsoppdrag blir en stadig mer dominerende del av Forsvarets oppgaver. Denne type oppdrag fordrer kunnskap og erfaring i koordinering og samarbeid med andre nasjoners styrker så vel som operasjoner i ulike forband.
For at avdelingene skal kunne mestre denne type samarbeid, må avdelingene ha tilstrekkelig øving og trening før de settes ut i operativ tjeneste i utlandet. Dette innebærer at regjeringen må legge opp til et nært og aktivt samarbeid med allierte for å sikre at slik type felles øving og trening kan skje i tilstrekkelig grad for å sikre et høyt operativt nivå også på dette området.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er enig med representanten Ellingsen i at det er viktig at norske styrker er godt trent og øvet for deltagelse i internasjonale operasjoner. Erfaring fra blant annet Afghanistan og Libya, viser at norske styrker holder et høyt nivå, og vi høster anerkjennelse hos samtlige allierte og land vi samarbeider med. Dette gjelder i høyeste grad våre spesialstyrker, som representanten viser spesielt til.

Øving og trening av styrker som skal delta i internasjonale operasjoner har høy prioritet i Forsvaret. I tillegg til øving av generelle ferdigheter, gjennomfører norske styrker grundig operasjonsspesifikk trening før utreise. Forsvaret gjennomfører også regelmessig felles planlegging og samtrening med allierte for å ivareta god evne til å samarbeide med andre lands styrker.