Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1694 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hva er status i arbeidet med å etablere ett nytt psykiatrisenter i Trondheim som blant andre Statsråd Trond Giske har lovet velgerne i Sør- Trøndelag ved gjentatte anledninger?

Begrunnelse

Statsråd Trond Giske har gjentatte ganger lovet velgerne i Sør- Trøndelag at det skal bygges nytt psykiatrisenter i forbindelse med utbyggingen av St. Olavs hospital. I oppslag i Adresseavisen 14. september 2005 ”varsler Arbeiderpartiets Trond Giske levering av valgløfter allerede i høst”. I adresseavisen 4. september 2009 kan vi lese følgende sitat fra Trond Giske”et Psykiatrisenter trengs, og vi skal sørge for at det blir bygget”. På NRK 14. juni 2011 varsler pasientombudet i Sør- Trøndelag om at pasienters rettigheter kan være brutt da psykiatriske pasienter ved Østmarka sykehus (divisjon Psykisk Helsevern) ved St. Olavs Hospital nesten daglig plasserer pasienter på dobbeltrom på grunn av plassmangel. Dette er i strid med pasientrettighetsloven.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Midt-Norge RHF har ansvaret for å gi et best mulig helsetilbud og sikre nødvendige helsetjenester til de som bor i helseregionen. I dette ligger også ansvar for å planlegge og prioritere investeringsprosjekter i regionen innenfor helsefaglige og økonomiske rammebetingelser.

Jeg er kjent med at det er utarbeidet planer for et psykiatrisenter ved St. Olavs hospital. Som premiss for igangsetting av fase 2 av St. Olavs hospital ble det i foretaksmøte i Helse Midt-Norge i desember 2005 gitt lovnad om en framtidig inntektsøkning for å kunne håndtere investeringer i regionen. Innenfor nye og økte rammebetingelser måtte Helse Midt-Norge vurdere mulig prioritering av et psykiatrisenter samt andre investeringsprosjekter i regionen. Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at andre investeringsprosjekter skal prioriteres før i tid. Jeg viser her blant annet til barneavdelingen ved Ålesund sykehus som nylig ble åpnet og til behovene for nye sykehusinvesteringer i Møre og Romsdal.