Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1687 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 27.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Regjeringen økte nylig bistanden til Elfenbenskysten til 100 mill. kroner. I VG 1. juni fremkommer det at Norge har betalt deler av hotellregningen til president Alassane Outtara på luksushotellet Golf Hotel i Abidjan.
Hva var Norges totale bidrag til denne regningen, hvor langt var oppholdet som ble støttet, og hvordan benyttes Norges totale bistand til landet?

Begrunnelse

Som følge av det omstridte presidentvalget i landet og den etterfølgende borgerkrigen er flere hundre tusen mennesker drevet på flukt. I flere deler av landet er lokalbefolkningen redde for å vende tilbake til sine hjem av frykt for represalier, vold og overgrep.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge har ikke betalt hotellutgifter for president Alassane Ouattara under hans opphold på Golf Hotel. Under et møte på embetsnivå med president Ouattara i vinter mottok Norge en uformell (muntlig) forespørsel om å bidra til å dekke denne type utgifter. Forespørselen ble i møtet besvart med at det kunne være aktuelt for Norge å yte en form for overgangsbistand til Elfenbenskysten, men at eventuell norsk støtte ville gis i vanlige former, fortrinnsvis gjennom multilaterale kanaler.

Norge har bidratt med 60 millioner kroner i nødhjelp til Elfenbenskysten. Pengene kanaliseres gjennom Flyktninghjelpen, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, FNs høykommissær for flyktninger, Verdens matvareprogram og Unicef. Støtten går til beskyttelse av sivile, medisinsk hjelp, matvarehjelp og ernæringstiltak for flyktninger internt i Elfenbenskysten og i nabolandene. I tillegg bidrar Norge med midler til FNs humanitære aktiviteter i Elfenbenskysten og Liberia gjennom FNs humanitære fond Cerf.

Nylig ble det satt av 30 millioner kroner over bistandsbudsjettet som et håndslag til å få landet på fote igjen etter konflikten. Disse midlene er ennå ikke utbetalt, og ulike multilaterale kanaler vurderes for denne støtten.

Samlet bistand til Elfenbenskysten for 2011 vil dermed komme opp i rundt 100 millioner kroner.