Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1705 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 27.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan utenriksministeren bekrefte at regjeringen anser at Vest-Sahara er annektert av Marokko, at denne anneksjonen ikke anerkjennes, og dermed anses som illegitim av regjeringen, og kan utenriksministeren garantere at UD nå aktivt vil fraråde norske næringsaktiviteter i tilknytning til Vest-Sahara?

Begrunnelse

Framtiden i våre hender (FIVH) har nylig lansert rapporten ”Feilslått frarådning og glemte ord: Om UDs frarådning mot norsk næringsliv i Vest-Sahara og hvordan norsk Vest-Sahara-terminologi ble endret under FNs fredssamtaler”. I rapporten hevdes det at mens utenriksministeren tydelig fraråder norske næringsaktiviteter i Vest-Sahara når han snakker til Stortinget, så gjør Utenriksdepartementet noe annet i kontakt med næringslivet.
Ifølge FNs komité for avkoloniseringssaker er Vest-Sahara den eneste gjenværende kolonien på det afrikanske kontinent. 4. mai 2010 debatterte Stortinget en interpellasjon om situasjonen i Vest-Sahara etter initiativ fra undertegnede. I etterkant av interpellasjonsdebatten la utenriksministeren frem en avklaring om ”begrepsbruk og Vest-Sahara” for Den utvidede utenriks- og forsvarskomité i Stortinget, men redegjørelsen som lagt frem 8. juni i fjor samsvarer dårlig med opplysningene som kommer fram i rapporten fra FIVH.
Venstre mener UD må gi klare råd om at næringslivet må holde seg unna investeringer og virksomhet i det okkuperte Vest-Sahara, og føre en aktiv frarådningspolitikk.
Undertegnede har merket seg at statssekretær Espen Barth Eide bl.a. uttaler følgende til Aftenposten.no 17. juni d.å.: ”Vi anser det slik at Marokko har annektert Vest-Sahara. Det er en anneksjon vi ikke anerkjenner og som vi anser som illegitim.”

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringens Vest-Sahara-politikk ligger fast. Norge støtter FNs innsats for en politisk løsning som innebærer selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara, og vi oppfordrer partene til å gå inn i direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser.

Siden Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, har Norge aldri ansett Vest-Sahara som en del av Marokkos territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og som de fleste andre land, godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten. Dette innebærer altså at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av Vest-Sahara og at vi betrakter denne som illegitim. Denne politikken har ligget fast fra alle norske regjeringer siden konflikten oppstod på 1970-tallet. Slik jeg også tidligere har klargjort for Stortinget, medfører dette blant annet også at frihandelsavtalen mellom Efta og Marokko ikke gjelder for Vest-Sahara (spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) om Eftas frihandelsavtaler med henholdsvis Marokko og Israel, 11. mai 2010).

Vest-Saharas uavklarte status innebærer videre at utnyttelse av ressurser i området i følge folkeretten må skje i samsvar med lokalbefolkningens ønsker og interesser. Dette, sammen med hensynet til å unngå opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara, ligger til grunn for regjeringens frarådning av næringsvirksomhet i Vest-Sahara.

Jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at embetsverket i Utenriksdepartementet overfor næringslivet skulle gi uttrykk for en annen holdning enn regjeringens medlemmer i dette spørsmålet. Som jeg understreket i mitt svar i Stortinget på interpellasjonen fra representanten Trine Skei Grande i mai 2010, er regjeringens holdning til næringsvirksomhet i Vest-Sahara tydelig og godt kjent: Spørsmålet har vært kommentert i media en lang rekke ganger de siste årene. Frarådningen har siden 2007 vært tilgjengelig på regjeringens nettsider. Alle næringsdrivende er velkomne til å henvende seg til UD eller ambassaden i Rabat dersom de har spørsmål knyttet til virksomhet i regionen, og mange selskaper tar hvert år slik kontakt. Stortingsmeldingen om samfunnsansvar, der regjeringens frarådning av økonomisk engasjement i Vest-Sahara er eksplisitt omtalt, er også tilgjengelig på nett. Frarådningen blir videre stadig formidlet i forbindelse med kontakt mellom norske og marokkanske myndigheter om næringsvirksomhet, senest i embetskonsultasjoner i Marokko i juni d.å.

Regjeringen vil fortsette å informere aktivt om frarådningen på samme måte som tidligere.