Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1723 (2010-2011)
Innlevert: 24.06.2011
Sendt: 24.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Den israelske soldaten Gilad Shalit har nå sittet som fange hos Hamas i 5 år. Hamas nekter å følge folkerettslige spilleregler, herunder at familien skal kunne ha kontakt med Shalit og at Røde Kors kan besøke ham. Røde Kors har nylig kommet med en sterk offentlig appell til Hamas om situasjonen til Gilad Shalit.
På hvilken måte kan Norge søke å påvirke Shalits situasjon slik at hans og hans families grunnleggende rettigheter ivaretas, også sett i relasjon til at Hamas har en positiv vurdering av den norske regjeringen?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil først vise til tre spørsmål til skriftlig besvarelse om samme sak fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (FrP), besvart hhv 30. august, 8. november og 8. desember 2010. Norges linje i Shalit-saken har ikke blitt endret siden disse spørsmålene ble besvart.

Norge krever frigivelse av korporal Gilad Shalit. Hans fangenskap, som nå har vart i fem år, er uakseptabelt. Norge slutter fullt opp det internasjonale samfunns krav både om umiddelbar tilgang til Shalit for Røde Kors og om hans løslatelse. Jeg har selv vært i kontakt med Shalits far ved flere anledninger.

Norges innflytelse i saken er imidlertid svært begrenset. Regjeringen anerkjenner ikke Hamas eller maktovertakelsen i Gaza i 2007, og har krevd at bevegelsen snarest må overlate kontrollen over Gaza til den palestinske selvstyremyndigheten. Av samme årsak gir Norge heller ikke bistandsmidler til Hamas, og kanaliserer utviklingshjelp til Gaza gjennom den palestinske selvstyremyndigheten og internasjonale organisasjoner.

Norge vil fortsette å kreve frigivelse av Gilad Shalit, i likhet med det internasjonale samfunnet for øvrig.