Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1734 (2010-2011)
Innlevert: 27.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Besvart: 06.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Bobiler med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal på EU-kontroll hvert eneste år etter det andre kalenderåret etter førstegangs registrering. Bilister med campingvogn slipper både ekstra EU-kontroll og høyere bompenger. Mange bobiler benyttes bare i deler av året og disse kan derfor ikke sammenlignes med andre kjøretøy med vekt over 3 500 kg som lastebiler og trailere osv., slik det gjøres i dag.
Vil statsråden gjøre om regelverket slik at bobiler skal følge samme regelverk som personbilene har i dag?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bobiler med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal i dag til årlig periodisk kjøretøykontroll etter det andre kalenderåret etter førstegangs registrering - på lik linje med andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg som omfattes av kontrollordningen.

Jeg er opptatt av å forenkle regelverk. Vegdirektoratet har også varslet en gjennomgang av kontrollregelverket. I den sammenheng skal også hensiktsmessig kontrollintervall for bobiler med tillatt totalvekt over 3500 kg vurderes på nytt. Vurderingen vil trolig foreligge innen første halvår 2012. Jeg vil avvente denne vurderingen før kontroll- intervallet for bobiler eventuelt endres til samme kontrollintervall som for personbiler.

Til spørsmålet om bompenger viser jeg til vedlagt brev av 23. juni 2011 med mitt svar på spørsmål nummer 1639 fra representanten Vaksdal:

Spørsmålet er knyttet opp til det økende antallet bobiler, og betaling av bompenger for disse etter bestemmelsene om betaling for tunge kjøretøy.

Grunnlaget for å kunne fastsette ulike takstklasser for kjøretøy er at det finnes en entydig definisjon av kjøretøyet. Den norske kjøretøyforskriften skiller mellom lette og tunge kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m. 3 500 kg og f.o.m. 3 501 kg. Denne grensen samsvarer med europeisk regelverk på området og er et tydelig definert kriterium som kan kontrolleres mot kjøretøyregisteret.

Dersom vektgrensen forandres, vil det alltid være enkelte kjøretøygrupper som vil ligge rett over grensen og dermed oppleve taksten som urettferdig. Det vil imidlertid alltid være rom for å vurdere om reglene for innkreving av bompenger er hensiktsmessige.

Statens vegvesen følger med på de diskusjoner som pågår både nasjonalt og internasjonalt, men har så langt ikke funnet det hensiktsmessig å foreslå endringer av takstsystemet på dette området. Jeg støtter denne vurderingen.