Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1764 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 30.08.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Undertegnede er kjent med at selskapet EnPro har forsøkt å komme i kontakt med regjeringen vedr teknologi for CO2-rensing av fossile kraftverk. Etter negativt svar fra miljøvernministeren ønsker selskapet nå å møte olje- og energiministeren.
Vil statsråden være positiv til å møte selskapet?

Begrunnelse

Undertegnede vil i den forbindelse vise til energi- og miljøkomiteens merknader fra ulike innstillinger om Mongstad (TCM) prosjektet, hvor man vektlegger en bred tilnærming i teknologisatsingen.
6. mai i år underskrev BKK og EnPro en avtale om bygging av et pilotanlegg for binding av CO2-utslippet fra BKKs Kogenanlegg på Kollsnes i Øygarden kommune. Anlegget vil bruke utslippet fra BKKs kogenanlegg på Kollsnes, 24000 tonn CO2, og produsere natriumkarbonat og veisalt samt ferskvann. Anlegget skal etter planen stå ferdig høsten 2012, og må tilkobles i sept 2012 da dette må tilpasses revisjon av LNG-anlegget. Derfor er fremdriften i prosjektet svært viktig.
Med utgangspunkt i EnPros samarbeidsprosjekt med BKK har miljøorganisasjonen ZERO fattet stor interesse for alternative CO2-håndteringsmetoder, spesielt da såkalte Carbon Capture and Use (CCU) metoder, som EnPro-teknologien faller inn under.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Olje- og energidepartementet har hatt flere møter med selskapet, også på politisk nivå. Selskapet har orientert departementet om sitt prosjekt. Departementet har bl.a. orientert om hvordan myndighetenes involvering er organisert, herunder at det er Gassnova som håndterer støtteordningene for slike prosjekter etter retningslinjer fra OED. En evt. søknad fra EnPro vil bli behandlet på lik linje med andre søknader om støtte til slike prosjekter.