Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1770 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 11.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Det er nå 3 brukere av servicehunder som har hunder som på grunn av helsetilstand må pensjoneres.
Hva er årsaken til at det fremdeles ikke er tegnet noen kontakt med Veiviseren om trening av nye hunder, og hvorfor tar det så lang tid når stortinget allerede i desember 2010 sa at det skulle bevilges penger til formålet?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Giltun stiller spørsmål om hvorfor det ennå ikke er tegnet kontrakt med Norges Blindeforbunds hundeskole ”Veiviseren” om trening av nye hunder og hvorfor det tar så lang tid når Stortinget allerede i november 2010 sa at det skulle bevilges midler til formålet.

Stortinget gjorde i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni 2011 vedtak om å bevilge 3 millioner kroner over kapittel 601 post 70 til erstatningshunder for brukere som deltok i to tidligere servicehundprosjekter som pågikk fra 2001 til 2006.

Jeg kan opplyse om at et endelig tilsagnsbrev til Norges Blindeforbund gikk fra departementet 5. juli i år. Tilsagnsbrevet stadfester avtalen med Norges Blindeforbund om å sørge for tildeling av hunder til aktuelle brukere som deltok i de tidligere prosjektene.