Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1774 (2010-2011)
Innlevert: 12.08.2011
Sendt: 15.08.2011
Besvart: 24.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Som følge av at Posten nå flere steder river de fysiske skiller mellom postbutikk og postbokser, medfører dette dårligere sevice overfor kundene og i særlig grad næringslivet. Redusert åpningstid og flere og fordyrende direkteleveranser blir resultatet.
Er dette en ønsket utvikling for statsråden, og hva kan statsråden gjøre for å opprettholde tidligere gjeldende servicegrad og åpningstid for postbokskunder?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Posten Norge AS opplyser at de i 2009 startet et program for å effektivisere driften av postkontornettet, dvs. de gjenværende 179 egendrevne postkontorene samt 24 bedriftssentre. Postkontornettet har over flere år hatt stor nedgang både i kundebesøk og etterspurt volum. Dette har gitt en betydelig overkapasitet når det gjelder bl.a. arealbruk, noe som har gjort det nødvendig å komprimere leiearealet eller ta i bruk nye og mindre postkontorlokaler. Per i dag er en slik omlegging gjennomført på rundt 120 steder.

Ved omleggingen legges det vekt på å opprettholde god tilgjengelighet for kundene. I det nye postkontorkonseptet er hovedregelen at postboksene plasseres i kunderommet. Dette innebærer at postboksene er tilgjengelige i postkontorets åpningstid. Standard åpningstid ved postkontorene er 9-18 (10-15). På steder med mange bedriftskunder har Posten lagt til rette for utvidet åpningstid eller utformet lokalet slik at postboksene er tilgjengelige også utenfor postkontorets ordinære åpningstid.

Avhengig av postkontorets åpningstid før omleggingen, og hvorvidt postkontoret tidligere hadde eget rom til postboksene med lenger åpningstid, vil omleggingen noen steder innebære justeringer i servicenivået, dvs. at postboksene blir tilgjengelige i et noe kortere tidsrom enn før. Som nevnt søker imidlertid Posten å ta hensyn til næringslivets behov på steder med mange bedriftskunder ved å tilrettelegge for at postkontoret kan ha noe lenger åpningstid. Noen steder blir det også funnet løsninger med eget rom til postboksene, slik at vil kundene fortsatt vil ha tilgang til postboksene utover postkontorets åpningstid.

Tidspunktet for når mottaker kan ha dagens post i hende er uansett avhengig av når postkontoret mottar posten og har den ferdig utsortert i postboksene. Dette er det tatt hensyn til ved fastsetting av standard åpningstid for postkontorene. Tidligere åpningstid/tidligere tilgang til postboksene vil derfor normalt ikke innebære at dagens post blir tidligere tilgjengelig.

Basert på ovennevnte redegjørelse er det min vurdering at Posten foretar de nødvendige tilpasninger for å sikre lønnsom drift i en periode hvor både kundebesøk og etterspurt volum er sterkt fallende. Jeg finner det også betryggende at Posten forsøker å imøtekomme næringslivets behov ved å finne fleksible løsninger på steder hvor dette er mulig.