Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1812 (2010-2011)
Innlevert: 22.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden garantere for at de inngåtte kvotefordelinger vil ligge fast slik at det ikke skapes en ny krig mellom de ulike fartøygrupper og om hvorvidt et rederi må være etablert i Nord- eller Sør-Norge for å kunne få tildelt kvoter?

Begrunnelse

Fiskeri- og kystministeren lanserte i en pressemelding 14. juni 2011 at det vil bli utarbeidet en egen Stortingsmelding om fiskeri- og havbrukspolitikken i Norge.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Stabilitet og forutsigbarhet i ressursfordelingen mellom ulike fartøygrupper har vært og er fortsatt en viktig premiss for fiskeripolitikken. Dette har blitt understreket både av Regjeringen og gjennom flere vedtak i Stortinget.

Mitt svar er derfor enkelt: ja, den etablerte kvotefordelingen ligger fast.