Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1788 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 25.08.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Jeg er gjort kjent med at Kystvaktens fartøy i dag ikke er en del av det nye nødnettet for politiet og beredskapsetatene. Kystvakten vil ofte være første respondent i en rekke nødssituasjoner, og skal dessuten bistå politi og andre beredskapsetater etter avtale eller fullmakt. Særlig aktuelt er dette for fartøyene i Indre Kystvakt.
Er det riktig at Kystvaktens fartøy ikke er en del av det nye nødnettet, hva er i tilfelle bakgrunnen for dette, og har i så fall statsråden planer om å utbedre situasjonen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Nødnett har vært i bruk i omlag ett år i deler av Østlandsområdet. Som en oppfølging av Stortingets vedtak om landsdekkende utbygging, vil innføringen av Nødnett foregå trinnvis med utgangspunkt i politidistriktenes regionale inndeling.

Nødnett rulles i første omgang ut til kjernebrukere i nødetatene brann-, politi- og helsevesen. Tilknytningen til andre brukere med beredskapsansvar, slik som Forsvaret, tollvesenet, fengselsvesenet, sivilforsvaret, elforsyningen, frivillige hjelpeorganisasjoner mv., vil finne sted så snart nødetatene tar systemet i bruk.

Indre kystvakt vil bli tilknyttet det nye nødnettet. Ytre kystvakt vil ikke bli omfattet fordi den for det meste opererer utenfor nettets dekningsområde. Det tas sikte på å anskaffe nødnettmateriell til Forsvaret i løpet av 2013. Anskaffelsen foregår i nært samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon.