Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1810 (2010-2011)
Innlevert: 22.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 12.09.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Olje- og energiministeren sier til Stavanger Aftenblad 10.08.11 at Tysklands utfasing av kjernekraft legger til rette for økt eksport av miljøvennlig norsk gass til Tyskland. Økningen i norsk gasseksport har ført til at nesten all gass på norsk sokkel som er i produksjon, allerede er solgt gjennom eksportkontrakter.
Når statsråden lover økt eksport til Tyskland, hvor skal han hente denne gassen?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Norge eksporterte i 2010 102 milliarder kubikkmeter med naturgass, det høyeste nivå noensinne. Av den samlede produksjonen av gass utgjør eksporten ca 97 %. Norsk gass dekker nærmere 20 % av europeisk gassforbruk og vi er av det europeiske markedet sett på som en stabil og sikker leverandør.

Gassproduksjonen anslås å nå sitt toppnivå rundt 2020. Den årlige gassproduksjonen anslås da å være mellom 105 og 130 mrd. Sm3. Produksjonsnivået etter 2020 vil i stor grad bestemmes av utbygging av påviste ressurser og hvilke nye funn som gjøres i årene framover.

Avsetningen av gass fra norsk sokkel er et kommersielt anliggende, dette inkluderer hvilke typer kontrakter gassen selges på, kontraktens lengde og hvilke land det selges til. Den enkelte rettighetshaver er ansvarlig for avsetning av sin andel av norsk gass og olje. Statoil er på sin side også pålagt å avsette SDØEs andel av olje- og gassproduksjonen.

En betydelig andel av norsk gasseksport finner sted under langsiktige eksportkontrakter. Betydelige volumer omsettes imidlertid også på kortsiktige kontrakter (spot). Det er forventet at andelen av gass som selges på slike typer kontrakter vil kunne bli økende når produksjonen øker. Hvor norsk gass vil bli solgt i fremtiden, til Tyskland eller andre land, og hvilke typer kontrakter disse eventuelt selges på vil avhenge av kommersielle avgjørelser fra de involverte selskapene.