Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1817 (2010-2011)
Innlevert: 23.08.2011
Sendt: 24.08.2011
Besvart: 07.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Vil statsråden bekrefte at regjeringen vil foreslå igangsettelse av vegprosjektet Harrangen-Høgkjølen på E39 i statsbudsjettet for 2012?

Begrunnelse

Statsråden har tidligere godkjent at fylkestingene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag forskutterer 100 millioner kroner for realiseringen av strekningen Harrangen-Høgkjølen på E39 med henblikk på igangsetting av prosjektet i 2011. Prosjektet inngår i inneværende NTP-periode (2010-2013). Nå viser det seg at prosjektet ikke kan igangsettes i 2011 fordi endring av plan- og bygningsloven fører til behov for ny reguleringsbehandling. Orkdal regner med å ferdigstille reguleringsplanen i 2011. Det gir mulighet for å igangsette vegprosjektet i 2012, ett år etter det som var forutsatt, men forutsetningen for at Vegvesenet kan starte arbeidet er at det gjøres et vedtak om dette i statsbudsjettet for 2012.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Når det gjelder eventuelle enkeltprosjekter i statsbudsjettet for 2012, vil jeg vise til framleggelsen av budsjettforslaget den 6. oktober.