Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1822 (2010-2011)
Innlevert: 24.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): På hvilken måte følger regjeringen opp presset mot Hamas for å få frigitt den israelske soldaten Gilat Shalit?

Begrunnelse

Utenriksministeren har flere ganger hevdet bl.a. i svar på spørsmål fra undertegnede at Norge krever frigivelse av den israelske soldaten Gilat Shalit som har vært fange hos Hamas i 5 år.
Utenriksministeren har også hevdet at han deler min bekymring for Shalits situasjon men at Norges innflytelse i saken er begrenset.
Regjeringen hevder også at den er på linje med det internasjonale samfunnet i dets felles krav om frigivelse av Shalit, og håper dette internasjonale presset vil føre til frigivelse.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil vise til tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse om denne saken fra representanten Vaksdal fra august, november og desember 2010 og fra representanten Syversen av juni 2011.

Norges linje i Shalit-saken har ikke blitt endret siden disse spørsmålene ble besvart.

Norge krever at korporal Gilad Shalit frigis. Vi vil bidra til å opprettholde det internasjonale presset på denne saken inntil kravet imøtekommes. Shalits nå fem år lange fangenskap er uakseptabelt, og Norge slutter fullt opp om det internasjonale samfunnets krav, både om umiddelbar tilgang til Shalit for Røde Kors og om hans løslatelse.

Vi drøfter jevnlig saken med myndighetene i Midtøsten, senest ble den det under min reise til Midtøsten de siste dagene (27.-29. august).