Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1842 (2010-2011)
Innlevert: 29.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Besvart: 05.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): På et folkemøte på Fetsund i Akershus 18. januar 2011 lovet samferdselsministeren at "RV 22 kommer". Veien fra Lillestrøm til Fet (RV 22) er ferdig regulert og finansiert gjennom Oslopakke 3. På grunn av en innsigelse fra et lokallag av Naturvernforbundet har saken vandret rundt i miljøbyråkratiet. Nå frykter mange at hele prosjektet blir utsatt.
Vil samferdselsministeren sørge for at prosjektet kan gjennomføres raskt i tråd med lokale myndigheters ønske?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utbyggingen av rv 22 Fet – Lillestrøm krysser det fredede Nordre Øyeren naturreservat og det vernede Leiravassdraget. Fylkesmannen har gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene, men denne er påklaget av Naturvernforbundet. Saken er til behandling i Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet venter på prinsipielle avklaringer fra Miljøverndepartementet vedrørende naturmangfoldloven § 48.

Prosjektet er en del av Oslopakke 3. Når saken er ferdigbehandlet i Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning, og nødvendige spørsmål knyttet til finansiering av prosjektet er tilstrekkelig avklart, vil Samferdselsdepartementet kunne legge fram en sak om utbygging av rv 22 for Stortinget.