Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1858 (2010-2011)
Innlevert: 31.08.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 15.09.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Planlegger regjeringen å legge frem en stortingsmelding eller liknende om sosialt entreprenørskap, og når kommer i så fall denne?

Begrunnelse

Departementet inviterte nylig til et seminar der forskjellige aktører ble bedt om å komme med innspill til en utredning om norske sosiale entreprenører.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet har igangsatt en utredning om sosialt entreprenørskap. Utredningen skal se på feltet i lys av den norske velferdsstaten og fra et næringspolitisk perspektiv. Det danske konsulentselskapet DAMVAD har fått oppdraget, og utredningen skal etter planen ferdigstilles i oktober. Damvad og Nærings- og handelsdepartementet arrangerte i den forbindelse i midten av august et seminar for å få innspill til hvordan sosialt entreprenørskap bør defineres i denne utredningen.

Følgende spørsmål er sentrale i utredningen:

- Hvordan kan sosialt entreprenørskap fungere i samspill med offentlige aktører i Norge?

- Hvordan fungerer sosialt entreprenørskap i sektorer av økonomien der det offentlige er en dominerende aktør på tilbudssiden og/eller etterspørselssiden?

- Hva er potensialet for sosialt entreprenørskap i helse- og omsorgssektoren?

- Er det noen spesifikke hindringer for sosiale entreprenører?

- Hvilket potensial for innovasjon kan utløses ved sosialt entreprenørskap?

Eventuelt videre arbeid i etterkant av utredningen er det foreløpig ikke tatt stilling til.