Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1864 (2010-2011)
Innlevert: 01.09.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 08.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er snart gått 2 år siden utbyggingsplanene for IKEA på grensen mellom Larvik og Sandefjord ble sendt MD for avgjørelse. I februar i år ble lovt en snarlig avgjørelse og det ble uttalt at departementet ikke trengte ytterligere materiale i saken.
Hva er grunnen til at viktig, lokal næringsutvikling behandles på en så sendrektig måte at verken lokale myndigheter eller private investorer får noen rimelig forutsigbarhet for sin gjennomføring av viktige samfunnsprosjekter?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Departementet har til behandling fylkestingets unntaksbestemmelse fra regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold som i praksis legger til rette for etablering av IKEA på Danebu. Dette er en viktig sak som berører nasjonal politikk for etablering av kjøpesentre og utvikling av byer og tettsteder.

IKEA er per definisjon å regne som et kjøpesenter, og det sentrale spørsmålet i saken er om den unntaksbestemmelsen fylkestinget har vedtatt er akseptabel i forhold til den nasjonale politikken som gjelder om at større kjøpesentre skal etableres i tilknytning til eksisterende bystruktur.

Saker som gjelder etablering av kjøpesentre er ofte vanskelige saker, hvor mange hensyn vurderes. Dette gjelder også saken i Vestfold.

Vi forstår at dette er en sak av stor lokal og regional interesse, og har forståelse for at det etterspørres en avgjørelse. På grunn av sakens kompleksitet ber jeg samtidig om forståelse for at saken må behandles grundig og vurderes i en større sammenheng.