Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1874 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens Veivesen har satt i gang et viktig arbeid for å utrede ferjefri E39; Kyststamveien fra Kristiansand til Trondheim der det er totalt åtte ferjesamband. Mellom Stavanger og Bergen er det to store samband. Politiske fora og næringslivet på Vestlandet har i flere år diskutert mulige løsninger for et ferjefritt samband over Bjørnefjorden. SVV anbefaler videre utredning av to alternativ; Midtre og Indre linje.
Kan statsråden bekrefte at prosjekt ferjefri E39 i Hordaland vil komme med i neste NTP uavhengig av linjevalget?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har utarbeidet en KVU for E39 på strekningen Aksdal – Bergen. Etter høring av KVU-en og ekstern kvalitetssikring (KS1), vil regjeringen ta beslutning om rammene for videre planlegging av E39 i Hordaland.

I tillegg til gjennomført KVU, er Statens vegvesen i gang med et prosjekt om ferjefri E39, hvor det fokuseres på teknologiske muligheter og samfunnsmessige virkninger. Dette gjelder blant annet kryssingen over Bjørnefjorden. Resultater fra dette arbeidet er ventet i 2012.

KVU og KS1 for E39, samt prosjektet ferjefri E39, vil være viktige grunnlag for arbeidet med NTP 2014-2023. Transportetatene og Avinor skal levere sitt forslag til Nasjonal transportplan i februar 2012, og Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding tidlig i 2013. Det er derfor for tidlig å ta stilling til om ferjefri E39 vil komme med i neste NTP.