Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1887 (2010-2011)
Innlevert: 06.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 20.09.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Norge og EFTA signerte en frihandelsavtale med Colombia høsten 2008. Både USA og EU har etter dette godkjent tilsvarende frihandelsavtaler med Colombia, og det er viktig at norske bedrifter ikke kommer i en konkurransevridende posisjon overfor næringslivet fra disse landene.
Hvorfor er ikke frihandelsavtalen fremlagt Stortinget til ratifisering snart tre år etter den ble signert, hvor mye har norske bedrifter tapt som følge av den langdryge prosessen og når vil regjeringen legge avtalen frem i Stortinget?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: At vi har inngått en handelsavtale med Colombia oppfattes av enkelte som kontroversielt, mye på grunn av menneskerettighetssituasjonen i Colombia. På denne bakgrunn har jeg lagt vekt på en grundig behandling av saken før den fremmes for Stortinget. Dette er et arbeid som fremdeles pågår, og det er ikke fastslått konkret tidspunkt for fremleggelse av frihandelsavtalen for Stortinget.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia trådte i kraft for Colombia, Liechtenstein og Sveits 1. juli i år. Island har ikke ratifisert avtalen.

Verken USA eller EU har ennå ratifisert sine frihandelsavtaler med Colombia, og norske virksomheter bør derfor ikke ha merket konkurranseulemper som følge av disse avtalene.