Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1898 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 09.09.2011
Besvart: 15.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 1874 om prosjekt ferjefri E39 vil komme med i neste NTP uavhengig av linjevalget. Svaret er uklart. Det er derfor nødvendig med presisering. Statsråden sier " Det er derfor for tidlig å ta stilling til om ferjefri E39 vil komme med i neste NTP".
Kan statsråden avklare og presisere at teknologi og samf.messige virkninger skal utredes før SD konkluderer om linjevalg - og om hvordan prosjektet kan komme på plass i NTP 2014-2013 selv om linjevalg ikke er endelig avklart når planutkast lages?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som jeg sa i mitt svar på spørsmål 1874 er Statens vegvesen i gang med et prosjekt om ferjefri E39, hvor det fokuseres på teknologiske muligheter og samfunnsmessige virkninger. Dette gjelder blant annet kryssingen over Bjørnefjorden i Hordaland. I Statens vegvesens KVU for E39 på strekningen Aksdal – Bergen konkluderer Statens vegvesen med at disse utredningene bør avventes før man tar endelig stilling til valg av alternativ. KVU-en er sendt til høring og ekstern kvalitetssikring (KS1). Det vil være feil av meg å ta stilling til rammene for videre planlegging av E39 i Hordaland før høringen og kvalitetssikringen er avsluttet. Pågående utredninger av teknologiske muligheter og samfunnsmessige virkninger vil påvirke endelig valg av alternativ.