Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1902 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 09.09.2011
Besvart: 15.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vestby har de siste årene hatt en kraftig vekst når det gjelder industri og næring. Dette innebærer at det er mange som skal til og fra jobb i området. For en del år tilbake sluttet ICE togene som bl.a. går til og fra Oslo-Fredrikstad å stoppe på Vestby stasjon begrunnelsen var lavt passasjertall. Men med den kraftige veksten har dette endret seg.
Vil statsråden se på muligheten til å sørge for at disse togene igjen stopper på Vestby stasjon, for å gjøre det enklere for pendlere som ønsker å bruke tog til og fra jobb?

Begrunnelse

Regjeringen og statsråden uttaler til stadighet at man ønsker å flytte mer av passasjer trafikken over på kollektivtilbud som buss og tog. Dersom man skal få til dette handler det om å sørge for at det er enkelt og effektivt å bruke kollektivtilbudet. Jeg håper derfor at statsråden vil svare positivt på mitt spørsmål vedrørende Vestby stasjon.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vestby og Ås er begge viktige lokaltogstasjoner med stor trafikk. Vestby har alltid vært en lokaltogstasjon, og har aldri blitt systematisk betjent av IC-, Region- eller utenlandstog.

Driftsopplegget på Østfoldbanen forutsetter at IC-togene mellom Østfold og Oslo ikke stopper mellom Moss og Ski. En ekstra stopp mellom Moss og Ski vil forlenge reise- tiden mellom Oslo og Østfold-byene som er det primære markedet for IC-togene. Skal vi oppnå raskere reisetid for togreisende mellom de største byene i Oslo-regionen, bør derfor ikke IC-toget stoppe ved flere stasjoner. Et annet forhold som tilsier at IC-toget ikke bør stoppe flere steder er at setekapasiteten som kan tilbys i stor grad fylles opp av reisende til og fra stasjoner sør for Moss.

Reisende fra stasjonene mellom Ski og Moss som skal videre sørover mot Østfold-byene må bytte tog på Moss stasjon. Ruteopplegget er lagt opp slik at det er relativt kort overgangstid mellom disse togene.

Med fire spor Oslo - Ski, som vil være en realitet når Follobanen står ferdig, ligger det til rette for å separere lokaltog med stopp på mange stasjoner og tog med færre stopp. IC-togene og ekspressavganger mellom Østfold og Oslo S vil da trafikkere Follobanen. Lokaltogene Moss - Lysaker kan også trafikkere Follobanen og vil stoppe for passasjerer på Kambo, Sonsveien, Vestby, Ås, Ski, Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen. Tog mellom Moss og Oslo som legges om til å bruke Follobanen vil spare omlag 10 minutter reisetid i forhold til dagens situasjon.

Lokaltogstasjonene mellom Ski og Moss, herunder Vestby, har i dag et tilbud med faste timesavganger. I tillegg kjøres det innsatstog morgen og ettermiddag, slik at disse stasjonene betjenes hver halvtime i rushperioden. Det kan etter hvert være aktuelt å utvide dette tilbudet til halvtimesavganger gjennom hele dagen. Follobanen er en nødvendig forutsetning for å få til dette. Hvorvidt det må gjøres andre tiltak på strekningen Ski - Moss for å få halvtimesavganger til Vestby og andre destinasjoner på strekningen, må vurderes nærmere.