Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1908 (2010-2011)
Innlevert: 12.09.2011
Sendt: 13.09.2011
Besvart: 22.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ved bomstasjonen Tjølling på E18 i Vestfold går 58 % av bompengene til administrasjons- og finanskostnader. Dette er urettferdig, og mange bilister føler seg lurt av Ap, SV, Sp, H, KrF og V. En årsak til de høye kostnadene skal være at man har valgt en dyr løsning med mange betalingspunkter, slik at det blir høye kostnader per betalingspunkt.
Kan statsråden legge frem en oversikt som viser administrasjons- og finanskostnader for samtlige betalingspunkter ved bompengefinansierte veier i Norge.

Begrunnelse

Bompenger er veldig dyr måte å finansiere veier på. Derfor velger land som Sverige å isteden finansiere nye veier over offentlige budsjetter. Det siste eksempelet fra betalingspunktet Tjølling på E18 i Vestfold er dessverre ikke unikt. Politikerne har vedtatt å utbedre E134 på strekningen Seljord - Åmot i Telemark for 258 millioner kroner. Det vil koste 190 millioner kroner å kreve inn dette fordi man skal betale renter av et lån på 258 millioner kroner over 15 år. Oljefondet er forventet å øke fra rundt 3000 milliarder kroner i dag, til 6000 milliarder kroner i 2020, og regjeringen har store problemer med å forsvare hvorfor norske bilister må betale bompenger samtidig som myndighetene i andre europeiske land ruller ut den ene nye bompengefrie motorveistrekningen etter den andre. Vi har tidligere fått oversikt over innkrevingskostnader på en rekke bompengeprosjekter, men den siste saken fra E18 viser at det også er behov for å se på de enkelte betalingspunktene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Lenke til svar og tabeller:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1908-vedlegg