Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1914 (2010-2011)
Innlevert: 15.09.2011
Sendt: 15.09.2011
Besvart: 27.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Jeg viser til spørsmål og svar på dokument nr.15:1783 (2010-2011). Med bakgrunn i at jeg ikke oppfatter at spørsmålet er besvart så har jeg behov for å stille spørsmålet på nytt.
Vil ministeren sørge for at alle søknader adressert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell blir åpnet umiddelbart og returnert søker snarest dersom dokumentene innholder feil og mangler?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) opplyser i sine retningslinjer til søknad om autorisasjon og lisens (tilgjengelig på www.safh.no) hvilke dokumenter som må vedlegges søknader. I tillegg gjør retningslinjene det klart at alle søknadsdokumenter må leveres på enten norsk, dansk, svensk eller engelsk. Jeg vurderer derfor at søker har tilgang til tilstrekkelig med informasjon om de formelle kravene som må oppfylles ved søknader om autorisasjon og lisens.

Som nevnt i mitt svar til spørsmål 1783, har SAFH tidligere opplevd vanskeligheter i forhold til å overholde saksbehandlingsfristene. Behandlingen av enkelte søknader har derfor tatt for lang tid. Imidlertid har SAFH i det siste forbedret sine saksbehandlingsprosedyrer og kuttet saksbehandlingstiden. Videre foretar SAFH nå en grovvurdering av søknadene før selve saksbehandlingen starter, slik at man kan avdekke eventuelle mangler så tidlig som mulig. Dette er en positiv utvikling som vil komme søkerne til gode.