Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1922 (2010-2011)
Innlevert: 19.09.2011
Sendt: 19.09.2011
Besvart: 27.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ferjefri E39 i Hordaland er under utredning. Fra petroleumsrettet leverandørindustri og konsulentmiljø som arbeider for denne industrien blir det sagt at flytebru over Bjørnefjorden kan bygges med teknologi fra leverandørindustrien og til betydelig lavere pris enn det som er oppgitt i SVVs KVU for prosjektet.
Vil statsråden sørge for at det i videre arbeid med prosjekt ferjefri E39 Hordaland samarbeides med leverandørindustrien for å få et teknologisk og kostnadsmessig avklart konsept for flytebru?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som jeg har svart tidligere fokuseres det i det pågående prosjektet om ferjefri E39 på teknologiske muligheter og samfunnsmessige virkninger. Dette gjelder blant annet kryssing av Bjørnefjorden.

Jeg kan bekrefte at det i det videre arbeidet med teknologiutvikling for fjordkrysninger vil bli lagt opp til et nært samarbeid med alle relevante teknologimiljøer, herunder konsulenter, entreprenører, leverandører og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner.