Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1935 (2010-2011)
Innlevert: 22.09.2011
Sendt: 23.09.2011
Besvart: 29.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva er bakgrunnen for at aktører som er etablert i Longyearbyen og på Svalbard ikke får delta på fiberløsningen som skal på plass mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg antar at representanten Grimstad sikter til arbeidet som UNINETT AS nå gjør for å forberede et anbud på etablering av en fiberkabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund. Kjøpet vil bli lyst ut internasjonalt, og alle aktører vil kunne by på oppdraget. Etter at fiberen er etablert legger UNINETT AS opp til at fiberkabelen skal være åpent tilgjengelig for andre aktører på kommersielle vilkår. Det er derfor ikke riktig at enkelte aktører ikke får delta på fiberkabelen.