Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1951 (2010-2011)
Innlevert: 26.09.2011
Sendt: 27.09.2011
Besvart: 03.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Etter at mange politiske fanger på Cuba er sendt i eksil, håpet mange at Cuba i større grad ville respektere grunnleggende menneskerettigheter. Det meldes nå om økt bruk av tilfeldige arrestasjoner og vold mot politiske opposisjonelle. Bare i august er det dokumentert 243 arrestasjoner. I tillegg er amerikaneren Alan Gross dømt til 15 års fengsel for å ha brakt inn satelittelefoner til jødiske lokalsamfunn.
Vil ministeren øke presset på Cuba for å bedre vilkårene for opposisjonen og for få frigitt Allan Gross?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge har et kontinuerlig fokus på vilkårene for menneskerettigheter og demokratiutvikling på Cuba og dette er et felt vi tar vi opp i den løpende dialogen vi har med kubanske myndigheter. Dialogen gir oss anledning til å gi uttrykk for norsk bekymring ved flere sider av menneskerettighetssituasjonen på Cuba, herunder begrensningene i ytrings-, presse- og forsamlingsfriheten.

Vi er tilfreds med at kubanske myndigheter, i tråd med bl.a. gjentatte oppfordringer fra bl.a. EU og Norge, i løpet av det siste året har løslatt 115 politiske fanger, herunder alle dem som sto oppført på Amnesty Internationals lister.

Til tross for denne positive utviklingen, er norske myndigheter også godt kjent med at det rapporteres om økt bruk av korttidsarrestasjoner av politiske meningsmotstandere og at det meldes om trakassering av fredelige demonstranter. Jeg deler din bekymring for denne utviklingen og jeg kan forsikre deg om at Norge vil ta opp dette i vår jevnlige kontakt med kubanske myndigheter, noe jeg også gjorde i mitt møte med den kubanske utenriksminister i New York under FNs generalforsamling i forrige uke. Jeg opplever at våre synspunkter tillegges vekt og vi vil fortsette å følge opp denne saken i våre kontakter.

Når det gjelder den fengslede amerikaneren Alan Gross følger norske myndigheter de humanitære sider ved hans situasjon og vi håper at USA og Cuba vil finne en snarlig løsning på dette bilaterale spørsmålet.