Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1955 (2010-2011)
Innlevert: 27.09.2011
Sendt: 29.09.2011
Besvart: 03.10.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Cappelen Damm ga i mai i år ut barneboken "Pappa er sjørøvar". Boken handler om Tuva som blir med pappa for å skaffe vann til Palestina. Israelerne i boken er dumme og brutale soldater, mens palestinerne er vennlige, som Tuvas venninne Lamia som en gang skal komme "hjem". Det er trist at en barnebok gir en slik ensidig beskrivelse av israelere i en tid der mobbing av jødiske barn er svært utbredt, jf. Oslo-skolens undersøkelse.
Er dette en bok som er innkjøpt av staten?

Begrunnelse

KrF finner grunn til å minne om at jødiske barn mobbes og trakasseres i Norge i dag. En undersøkelse fra Oslo kommune viser at en av tre jødiske elever blir mobbet fordi de er jøder.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Den aktuelle boken er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge. Et vurderingsutvalg leser de påmeldte bøkene til ordningen. Vurderingsutvalget skal etter beste skjønn vurdere om en bok hører hjemme under ordningen når det gjelder litterær kvalitet og sjanger. Utvalget skal ikke ta stilling til tendens eller budskap i bøkene. Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur har ikke hatt noen merknader til den aktuelle bokens litterære kvaliteter.