Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1973 (2010-2011)
Innlevert: 30.09.2011
Sendt: 03.10.2011
Besvart: 10.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen har tilsynsmyndighet og er klageorgan ved klage på gjennomført EU-kontroll utført hos godkjent verksted. I forbindelse med en klage kan Statens vegvesen kun kontrollere det som det er klaget på. Eieren av kjøretøyet må tilbake til verkstedet man klaget på for å få den endelige godkjenningen. Dette virker både rart og byråkratisk.
Vil statsråden endre regelverket slik at den som overprøver gis anledning til å godkjenne kjøretøyet uten at det må tilbake å vises ved det verkstedet det er klaget på?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Reglene om overprøving av periodisk kontroll av kjøretøy oppstiller ingen vilkår om at eier må tilbake til det kontrollorgan som utførte den påklagde kontroll for å få godkjenning.

En kjøretøyeier som er uenig i kontrollorganets registrering av mangler, kan kreve at Statens vegvesen foretar ny kontroll mot vederlag. Ved slik overprøving foretar Statens vegvesen en ny fullverdig periodisk kontroll, som medfører at resultatet fra den påklagde kontrollen blir ugyldig. Dersom Statens vegvesen ikke godkjenner kjøretøyet ved overprøvingen, må manglene utbedres og kjøretøyet deretter framstilles for et kontrollorgan. Eier av kjøretøyet står da fritt til å velge hvilket kontrollorgan som skal utføre kontrollen.