Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:33 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 13.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): I Statsbudsjettet for 2012 kan vi lese: Det er forutsatt midler til bygging av midtrekkverk på E39 ved Flekkefjord i Vest-Agder. Vi kan også lese at det er forutsatt midler til å starte byggingen av midtrekkverk på E39 mellom Rosseland og Storenes bru i Vest-Agder.
Betyr dette at det kommer midler til disse to prosjekter, eller betyr det at man kan se langt etter pengene?

Begrunnelse

Begge ovennevnte prosjekter er viktig å få på plass i Vest-Agder. Forespørsel om midtdelere på E39 ved Flekkefjord har jeg sendt inn tidligere.
Ved bruk av ordet "forutsatt" slik det fremkommer flere steder, kan man ikke vite om det er avsatt midler til disse tiltak "eller ikke". Ordet brukt på den måten tåkelegger om det er vilje til å starte opp disse prosjektene, "eller ikke".
Jeg "forutsetter" at det er bevilget penger til prosjektene, pga at vi trenger disse forbedringene på veiene i Vest-Agder. Vi har ingen liv å miste.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan bekrefte at det i forslaget til statsbudsjett for 2012 er satt av midler til bygging av midtrekkverk på E39 ved Flekkefjord og til å starte byggingen av midtrekkverk på E39 mellom Rosseland og Storenes bru. Formuleringen “forutsatt” henger sammen med at det er Stortinget som fatter endelig vedtak om budsjettet.