Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:42 (2011-2012)
Innlevert: 07.10.2011
Sendt: 10.10.2011
Besvart: 24.10.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Flere industribedrifter inngikk fastpriskontrakter med Statkraft SF mens prisen var høy. Nå risikerer de å måtte betale mer for strømmen enn det den vil koste i spotmarkedet.
Kan statsråden redegjøre for om det foreligger en reforhandlingsklausul i Statkraft SF sine fastpriskontrakter?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv 7.oktober 2011 har en artikkel hvor det fremkommer at 9 industribedrifter inngikk fastpriskontrakter med Statkraft SF på et tidspunkt da strømprisen var stabilt høy.
I mellomtiden har strømprisen i spotmarkedet sunket betraktelig uten at disse bedriftene har fått nytte av dette.
Norsk industri er avhengig av gode rammevilkår, herunder blant annet langsiktige og stabile energileveranser for å kunne konkurrere med internasjonale industriaktører. Pris på energien er en viktig faktor i denne sammenheng.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Statkraft er en viktig leverandør av kraft til norsk industri. Norsk industri har behov for tilgang på kraft til vilkår som gir grunnlag for videreføring av eksisterende virksomhet og nye satsinger. Det er et mål at Statkraft innenfor rammene av EØS-regelverket skal arbeide for å møte industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning.

Det er gledelig at det i den siste tiden er inngått flere langsiktige avtaler mellom Statkraft og kraftintensiv industri. Vilkårene i disse avtalene avgjøres mellom Statkraft og avtalepartene. Det er forretningsmessig forhold som departementet ikke har eller skal ha innsyn i.