Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:61 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): I januar i år ble Punjabs guvernør Salmaan Taseer skutt og drept, og to måneder senere ble Pakistans minoritetsminister Shahbaz Bnatti brutalt myrdet for hans motstand mot landets blasfemilov. Dette føyer seg inn i rekken av politisk og religiøst motiverte drap i landet de siste årene. I november 2010 ble den kristne kvinnen Asia Bibi dømt til døden i Pakistan for å ha fornærmet profeten. Hun venter fremdeles på fullbyrdelse av dommen.
Hva gjør utenriksministeren for å ta opp situasjonen med landets myndigheter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge er sterk motstander av blasfemilovgivningen i Pakistan og måten denne praktiseres. Vi fordømmer også de mange politisk og religiøst motiverte drap, som det vises til i spørsmålet. Jeg ser med bekymring på denne utviklingen.

Saken mot den kristne kvinnen Asia Bibi har fått mye oppmerksomhet både i Pakistan og i utlandet. Se også mitt svar på representanten Høybråtens spørsmål vedrørende denne saken, nr. 257 (2010-2011), da Asia Bibi i november 2010 ble dømt til døden for angivelig å ha kommet med nedsettende uttalelser om profeten. Straffedommen utløste i Pakistan både protester mot og forsvar for blasfemilovene. Guvernør Salmaan Taseer (Punjab), minoritetsminister Shahbaz Bhatti og parlamentariker Sherry Rehman gikk sterkt ut mot lovene og arbeidet for endring av lovverket samt benådning av Asia Bibi. I januar 2011 ble Taseer drept, i mars ble Bhatti myrdet og Rehman lever under konstant beskyttelse.

Pakistans straffelov ble endret i 1982 og 1986 under daværende president Zia ul Haq. Med grunnlag i de såkalte blasfemilovene i landets straffelov har et stort antall mennesker blitt dømt til ulike former for straff. Til dags dato har ingen blitt henrettet av myndighetene. I 2008 innførte Pakistan et såkalt uformelt moratorium på dødsstraff. Mange domfelte eller tiltalte er imidlertid blitt drept enten i fengsel eller etter at de er blitt løslatt ved at folk har tatt loven i egne hender.

Norge har gjentatte ganger tatt opp vår sterke bekymring mot denne straffeloven og andre menneskerettighetsforhold med den pakistanske regjering og andre representanter for myndighetene. Vi har også tatt dette opp i FNs menneskerettighetsråd. Norge har vært tydelig på at Pakistan må ta grep for å stanse denne negative utviklingen.

Vi har også dialog med organisasjoner, parlamentarikere og religiøse ledere og gir økonomisk og politisk støtte til flere menneskerettighetsorganisasjoner. Vi er også bekymret for de mange trusler og drap på journalister i Pakistan – og også dette er saker som vi har tatt og tar opp på politisk nivå med Pakistan. Norge arbeider gjennom formelle og uformelle kanaler for å bedre rettighetene til blant annet kvinner, journalister, menneskerettighetsforkjempere, minoriteter, og andre grupper som er særlig utsatt. Og vi vil fortsette å følge Asia Bibis situasjon nøye.