Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:62 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 18.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I følge nyhetstjenesten Compass Direct som tar for seg forfølgelsen av kristne rundt om i verden har man den siste tiden i blant annet Indonesia og Egypt sett en betydelig økning i hatkriminalitet mot landenes kristne befolkning. Nylig ble minst 24 mennesker drept og over 200 skadet under en fredelig demonstrasjon for religionsfrihet i Kairo.
Hva gjør utenriksministeren for å ta opp problemstillingen med de respektive lands myndigheter?

Begrunnelse

Open Doors, en internasjonal organisasjon som arbeider for religionsfrihet og imot forfølgelse av kristne rundt om i verden viser til flere tilfeller den siste tiden hvor det har kommet til sammenstøt mellom islamister og kristne blant annet i Indonesia og Egypt. Den 25. september ble en kirke på øyen Java utsatt for et selvmordsangrep hvor 20 mennesker ble skadet. I et intervju med Compass Direct innrømmer Dr. H. Nasaruddin Umar i Indonesias Ministry of Religious Affairs at radikal islam er et problem i landet. I Egypt har statsfinansierte fjernsynskanaler vært med på å bidra til en oppildnet stemning mot landets kristne minoritet, overgrep mot kristne etterforskes sjelden, straffrihet er utbredt og landets grunnlov forskjellsbehandler muslimer og ikke-muslimer.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge følger nøye med på situasjonen for de kristine og andre religiøse minoriteter i Indonesia, og vår ambassade i Jakarta rapporterer jevnlig om dette spørsmålet. Ambassaden holder løpende kontakt med menneskerettighetsorganisasjoner og med andre ambassader, hvor religionsfrihet, diskriminering og trakassering av religiøse minoriteter er sentrale temaer.

Religionsfrihet og toleranse er ett av tre hovedtemaer i menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Indonesia. I den sammenheng reises situasjonen for de kristne og andre religiøse minoriteter både i plenum og i arbeidsgruppene av de norske deltakerne. Situasjonen for religiøse minoriteter tas også opp i de politiske samtalene som finner sted parallelt med dialogen og indonesiske myndigheter oppfordres tydelig til å beskytte disse.

Religionsfrihet var også et budskap som statssekretær Espen Barth Eide fremmet under 10års-markeringen av menneskerettighetsdialogen i Jakarta 10. oktober i år.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett besøkte Jakarta i september i år, hvor han hadde en rekke møter med muslimske og kristne religiøse ledere, der Norges ambassadør var med, og møtte blant andre lederne for de to største og mest innflytelsesrike islamske organisasjonene i landet, Muhammadiyah og Nahdlatul Ulama. Hovedbudskapet deres var religionsfrihet og de to organisasjonene sa at de jobber aktivt med å hindre forfølgelse av minoriteter og for å bekjempe fanatisme.

Som representanten er kjent med, har Norge tatt sterk avstand fra den omfattende og uakseptable voldsbruken mot koptiske demonstranter i Kairo 9. oktober i år. I min uttalelse av 10. oktober understreket jeg at landets militære overgangsmyndigheter har ansvar for alle egypteres sikkerhet, og at alle grupper i det egyptiske samfunnet må kunne benytte seg av sin tros-, ytrings- og forsamlingsfrihet uten frykt for liv og helse. Statlige medier har også et viktig ansvar i denne sammenhengen.

Foruten voldelige angrep som det vi så 9. oktober, står Egypts kristne også overfor både formell og uformell diskriminering. Vi vil fortsette å følge denne utviklingen nøye og ta opp disse forholdene i våre kontakter med egyptiske myndigheter og i multilaterale fora. Se ellers mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 987 (2010-2011) fra representanten Høybråten vedrørende Egypt.