Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:63 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Den cubanske journalisten Calixto Arias fra Hablemos Press ble for niende gang i løpet av to år arrestert og deportert fra Havanna den 30. september. Reportere uten Grenser melder om utallige tilfeller hvor regimet har slått ned på opposisjonen på Cuba de siste månedene. I statsbudsjettet for 2012 sier Regjeringen at diktaturtiden i regionen er tilbakelagt. For to år siden normaliserte Norge forholdet til Cuba.
Mener utenriksministeren at den siste tids negative utvikling er forenlig med Norges endrede holdning i 2009?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge har vanlige diplomatiske forbindelser til Cuba, og vi fører en løpende bilateral dialog med landets myndigheter. Denne dialogen gir oss anledning til å gi uttrykk for norsk bekymring ved flere sider av menneskerettighetssituasjonen på Cuba, herunder begrensningene i ytrings-, presse- og forsamlingsfriheten. Det er vår erfaring at Norge og Cuba får en stadig åpnere og mer konstruktiv dialog om menneskerettighetsspørsmål.

Kubanske myndigheter har – i tråd med blant annet gjentatte oppfordringer fra EU og Norge – i løpet av det siste året løslatt 115 politiske fanger, herunder alle dem som sto oppført på Amnesty Internationals lister. Dette er positive utviklingstrekk.

Til tross for dette er vi også kjent med at det rapporteres om økt bruk av korttidsarrestasjoner av politiske meningsmotstandere og uavhengige journalister og trakassering av fredelige demonstranter. Jeg deler din bekymring for denne utviklingen. Norge tar opp menneskerettigheter i vår jevnlige kontakt med kubanske myndigheter, noe jeg også gjorde i mitt møte med den kubanske utenriksminister i New York under FNs generalforsamling i september. Jeg opplever at våre synspunkter tillegges vekt og vi vil fortsette å ta opp menneskerettighetsspørsmål i vår dialog med Cuba.

Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 1951 (2010-2011) fra representanten Jan Tore Sanner.