Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:72 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 13.10.2011
Besvart: 20.10.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Regjeringen har tidligere bebudet at stortingsmeldingen om idrett skal legges frem høsten 2011. Idrettsmeldingen ble ikke nevnt i trontalen.
Når kan vi forvente at regjeringen legger frem stortingsmeldingen om idrett?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen arbeider for tiden med en melding til Stortinget om idrett. Meldingen vil danne grunnlaget for en framtidsrettet statlig idrettspolitikk. Jeg har vurdert det som viktig å legge til rette for en prosess der interesserte parter har hatt anledning til å komme med innspill til meldingsarbeidet. Det er gledelig å kunne fastslå at mange har benyttet seg av denne muligheten.

Dette har medført at den opprinnelige tidsplanen er noe justert. Det tas derfor sikte på ferdigstillelse av meldingen i løpet av vinteren, slik at den kan legges fram for Stortinget i vårsesjonen 2012.