Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:73 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 13.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Drapene på de kristne demonstrantene i Egypt i helgen føyer seg inn i et mønster. De gamle, undertrykkende regimene har mange steder blitt erstattet av friere, men mer lovløse tilstander, der ekstreme islamister får større spillerom til å undertrykke annerledestenkende.
Ser utenriksministeren at resultatet av den arabiske våren kan bli en enda vanskeligere situasjon for kristne og andre minoriteter i Midtøsten, og hvordan kan Norge og det internasjonale samfunn påvirke slik at menneskerettigheter iveratas?

Begrunnelse

KrF er opptatt av hvordan Norge og det internasjonale samfunn kan øve innflytelse slik at kristne og andre minoriteters rettigheter sikres i kjølvannet av den arabiske våren. Kristne er i ferd med å bli presset ut av store deler av Midt-Østen. Dette skjedde før den arabiske våren blant annet i Irak, der kristne i stor grad har flyktet på grunn av islamistisk terror, og det skjer etter den arabiske våren.
Det er grunn til å spørre seg, for hvem skal den arabiske våren være? Mye tyder på at spørsmålet etter den arabiske våren ikke er om landene skal bli sekulære eller islamistiske, men snarere hvor islamistiske de skal bli.
I Egypt oppfordret landets statlige TV under sine sendinger søndag ”ærbare egyptere” til å forsvare soldatene mot ”den kristne mobben”, til tross for at alle rapporter tyder på at det var soldatene som angrep demonstrantene. Det er også verd å merke seg at Det muslimske brorskap, i motsetning til liberale grupper i Egypt, er svært neddempet i sin kritikk av myndighetene. Stadig flere koptere flykter fra Egypt til USA etter at undertrykkingen fra ekstreme islamister, som tidligere ble holdt i sjakk av Mubarak-regimet, har tiltatt etter revolusjonen.
I Tunisia ser islamistpartiet Ennahda ut til å vinne valget senere denne måneden, et parti som har en brokete historie når det gjelder behandling av annerledestenkende.
I Syria frykter mange kristne paradoksalt nok at det undertrykkende Assad-regimet blir styrtet, fordi de er engstelige for at situasjonen for minoriteter kan bli enda verre situasjon dersom sunni-flertallet overtar styringen av landet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge tok sterk avstand fra den omfattende voldsbruken mot koptiske demonstranter 9. oktober i år. I min uttalelse dagen etter understreket jeg at Egypts militære overgangsmyndigheter har ansvar for alle borgeres sikkerhet og at alle grupper i det egyptiske samfunnet må kunne benytte seg av sin livssyns-, ytrings- og forsamlingsfrihet uten frykt for liv og helse. Statlige medier har også et ansvar i denne sammenhengen.

De historiske omveltningene i Midtøsten gir imidlertid håp om en demokratisk utvikling; vi så bl.a. at kristne og muslimske opprørere markerte side om side mot Mubaraks regime. Men den komplekse og uforutsigbare situasjonen i dag gir også økt risiko for voldsbruk og overgrep. Vi er nå vitne til at underliggende konflikter, som tidligere ble holdt nede av autoritære regimer kommer til overflaten, noe som innebærer store utfordringer for de nye politiske systemene som er i emning.

Islamistisk inspirerte bevegelser vil etter alt å dømme bli en viktig del av det politiske landskapet, så vel i Egypt som i andre arabiske land, og spørsmål knyttet til religionens plass i det politiske liv vil stå sentralt i den maktkampen som vil fortsette å utspille seg i tiden fremover.

Du har helt rett i at kristne minoriteter har vært under press i Midtøsten allerede i flere tiår og de pågående endringene kan føre til at denne tendensen forsterkes.

Norge følger denne utviklingen tett og vil fortsette å reagere på krenkelser av livssyns- og ytringsfriheten. Vi vil ta opp religionsfrihet og andre menneskerettigheter i våre samtaler både med myndighetene og med andre aktører i regionen, inkludert representanter for islamistiske politiske partier. Vi har økt støtten til uavhengige arabiske menneskerettighetsorganisasjoner som spiller en viktig rolle i den demokratiske utviklingen. Forøvrig vil jeg også vise til mitt svar på spørsmål nr. 62 (2011-2012) fra representanten Høglund.