Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:103 (2011-2012)
Innlevert: 19.10.2011
Sendt: 19.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Aftenposten har i dag 19.10.11 en sak om tilbakebetaling av bonuser for HV soldater og befal som tilhørte 016 avdelinger. Flere av dem fikk utbetalt sluttbonuser som nå kreves tilbakebetalt. Jeg vil anta at nok en negativ sak om HV ikke står øverst på statsrådens ønskeliste.
Mitt spørsmål blir derfor om statsråden vil gripe inn og sørge for at de som har fått utbetalt sluttbonuser faktisk kan få beholde disse uten tilbakebetaling?

Begrunnelse

Penger man mottar i god tro kan vanligvis ikke kreves tilbakebetalt. I denne saken ser det ut til å være en del av bakteppet. Videre er jeg redd for at denne saken vil slutte seg til en rekke saker som rammer Forsvarets omdømme, noe statsråden bør være opptatt av. Jeg håper derfor at statsråden griper inn og gir denne saken en fornuftig avslutning. Det vil være til fordel både for statsråden, Forsvaret og de berørte fra HV.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. oktober 2011, hvor stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen spør om forsvarsministeren vil sørge for at de som feilaktig har fått utbetalt sluttbonuser kan få beholde disse. Svaret er nei, jeg har ingen planer om det.