Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:113 (2011-2012)
Innlevert: 20.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 28.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge NRK vil Forsvaret ta bort merkingen av en del sanitetspersonell i Afghanistan for å gi dem tyngre våpen og økt evne til selvforsvar. Forsvaret anfører at slik merking med røde kors på hvit bunn ikke respekteres av væpnede opprørere.
Er dette en praksis som Forsvaret i økende grad vil gå over til i Afghanistan og andre konfliktområder, er det i strid med Genevekonvensjonens siktemål og hva mener statsråden kan bli konsekvensene dersom stadig flere land tar i bruk en slik praksis?

Begrunnelse

Kommunikasjonssjefen ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant John Espen Lien, har til NRK uttalt at Forsvaret vil ta bort Røde Kors-merkingen av en del norsk sanitetspersonell i Afghanistan. Begrunnelsen er at det ikke gir den beskyttelse som forutsettes i Genevekonvensjonen. Forsvaret vil da heller gir sanitetssoldatene tyngre våpen for å styrke deres evne til selvforsvar. Presidenten i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv uttaler til NRK.no at dette vil være ”uklokt for sikkerheten, ikke bare til personellet, men også livsfarlig for pasientene de har plikt til å hjelpe.”

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Hovedregelen er og blir, og det er også mitt klare ønske, at merking med beskyttelsesemblemet skal gjennomføres for saniteten, og at en fjerning av emblemet vil måtte vurderes konkret og fortløpende avhengig av utviklingen i den enkelte operasjon. Det er derfor ikke grunnlag for å si at dette er en praksis eller noe vi i økende grad vil vurdere. Mitt utgangspunkt er at terskelen for å fjerne merking er og skal være høy.

Det er viktig å presisere at fjerning av emblemet er tillatt etter forsvarssjefens direktiv om etterlevelse av enkelte folkerettslige forpliktelser vedrørende saniteten, og at fjerning av emblemet ikke er i strid med internasjonal humanitærrett, ei heller i strid med Genèvekonvensjonenes formål.

Flere andre ISAF-deltakende land har allerede fjernet emblemet. Etter mitt syn står imidlertid det røde korset sterkt i folks bevissthet, og jeg kan ikke se at en fjerning av emblemet i Afghanistan vil svekke respekten for emblemet på lengre sikt. Det vil snarere kunne svekke respekten for emblemet dersom merking med emblemet kun gjennomføres av politiske årsaker og man samtidig utsetter sanitetspersonellet for stor risiko ved at de ikke kan yte tilstrekkelig selvforsvar mot rettsstridige angrep.

Vi vil uansett med tilgjengelige sanitetsressurser og øvrige ressurser i operasjonsområdet fortsatt oppfylle forpliktelsene etter Genèvekonvensjonene om å hjelpe syke og sårede på begge sider av konflikten.