Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:121 (2011-2012)
Innlevert: 21.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Til Aftenposten 21. oktober blir Politidirektør Øystein Mæland referert på at "skyting pågår"-instruksen ikke gjaldt ved et slikt tilfelle som på Utøya den 22. juli 2011.
Kan statsråden redegjøre for i hvilke tilfeller instruksen "skyting pågår" gjelder, og kan statsråden offentliggjøre instruksen til undertegnede i svaret på dette spørsmål?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til uttalelse fra konstituert politidirektør Vidar Refvik gjengitt i media, blant annet i Aftenposten 21.10.2011, om at retningslinjene «skyting pågår» gjelder i de situasjoner hvor politiet er involvert, herunder også angrepet på Utøya.

Konstituert politidirektør Vidar Refvik har opplyst at retningslinjene har følgende innhold: Ved melding om at skyting pågår i tett beferdet område (innendørs eller utendørs) skal politiet gjøre alt for å stoppe gjerningspersonen(-e) så raskt som mulig, slik at uskyldig tredjepart blir minst mulig skadelidende. Politiet må derfor raskest mulig gjøre klar til å gå direkte inn i aksjonsfasen. Dette er viktig fordi

- lokaliseringsfasen formentlig vil kortes inn og fordi lyder fra hendelsen samt løpende info fra publikum vil gi informasjon om oppholdssted,

- observasjons- og isolasjonsfasen må prioriteres ned, til fordel for direkte forsøk på pågripelse av gjerningspersonen(-e),

- evakueringsfasen begrenses til de aller nærmeste områdene rundt gjerningspersonen(-e), som man fysisk kan anrope,

- en reell forhandlingsfase ikke kan gjennomføres, men politiet må aktivt prøve å få gjerningspersonen(-e) til å avslutte sine handlinger,

- innsatsleder skal forsøke å benytte mannskaper med best mulig kompetanse i aller fremste linje under konfrontasjonen med gjerningspersonen(-e).

Det er videre opplyst at retningslinjene flere ganger har vært gitt ut fra Politidirektoratets side.