Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:140 (2011-2012)
Innlevert: 26.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 07.11.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil regjeringen sørge for at pengestøtten til Norgespaviljongen i Walt Disney Worlds Epcot park gjenopptas slik at paviljongen igjen kan bli en attraktiv og tidsriktig markedsfører for Norge?

Begrunnelse

Norgespaviljongen i Walt Disney Worlds Epcot park har vært Norges eneste permanente verdensutstilling gjennom mange år. Paviljongen ble åpnet i 1988 av daværende Kronprins Harald, og var finansiert av staten og norske bedrifter. Paviljongen ble solgt til Disney i 1992, men den norske staten bidro årlig med 200.000 dollar til utstillingen frem til 2002. Etter dette har ikke paviljongen mottatt midler fra Norge. Innovasjon Norge og myndighetene mente at ikke paviljongen ga noe mer turisme til Norge og derfor ikke var et satsingsområde. Konsekvensene av dette var at turistinformasjonsstanden ble fjernet, de norske managerne forsvant, de norske kokkene forsvant, restauranten ble omgjort til en prinsesse storybook dining og dermed mindre norsk. Svært lite i paviljongen blir oppgradert eller gjort noe med. Reklamefilmen fra om Norge som turistattraksjon er den samme som snurret i 1988.
Norgespaviljongen er bra promotering for Norge. Det er 11 millioner besøkende hvert år, og paviljongen går i driftsmessig overskudd hvert eneste år. Det vil være en lønnsom investering for Norge å få laget en ny reklamefilm om Norge, produsere nytt relevant informasjonsmateriell og få en generell oppdatering av paviljongen. En årlig pengestøtte på ca. 200.000 dollar vil føre til at Disney tar paviljongen på alvor slik at den blir mer attraktiv for besøkende til parken.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til svar i Stortingets spørretime 11.5.2011 vedrørende samme sak, hvor jeg gav utfyllende informasjon om historien til denne saken.

Den norske paviljongen ble solgt til Disney i 1992, og fram til 2002 støttet vi paviljongen med 200 000 dollar årlig. Etter et forprosjekt i 2006, støttet av Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet, ble det i samråd med reiselivsnæringen, bl.a. gjennom reiselivets Markedsstrategiske råd, og ledende internasjonale filmprodusenter sagt nei til å støtte prosjektet videre i 2007.

I nært samarbeid med norsk reiseliv og en egen markedsgruppe for USA, vurderer Innovasjon Norge markedsføringsmetodene for å fremme Norge som reisemål i USA. I denne gruppen er det enighet om at markedsføringsmidlene best benyttes gjennom videreutvikling av nettbasert markedsføring i sosiale medier og nettsiden Visitnorway, gjennom TV- og radioproduksjoner og annet presserettet arbeid i Norge og USA, og ikke minst ved målrettet bearbeiding av turoperatører som selger reiser fra USA til Norge. Vi må bruke våre markedsføringsmidler der det er mest lønnsomt for norsk reiseliv og øvrig norsk næringsliv.

Sammen med Innovasjon Norge har vi kontakt med Disney om videre samarbeid. Innovasjon Norge har laget en ny norgesprofileringsfilm i digitalt HD-format. Tidligere har Disney ikke akseptert tilbudet fra Innovasjon Norge om å bruke deres norgesprofileringsfilm vederlagsfritt. Nå vurderer imidlertid Disney tilbudet på nytt, mot at de får bruke filmmateriellet til selv å sette sammen en film til bruk ved den norske paviljongen. Innovasjon Norge har her en løpende dialog med Disney.

Disney er også interessert i et bredere samarbeid med Norge i forbindelse med den norske paviljongen og har lagt frem forslag om et forprosjekt hvor de søker 100000–150000 USD i eksterne midler. Forprosjektet dreier seg om utviklingsmulighetene for paviljongen. Innovasjon Norge søker i disse dager etter norske bedrifter med interesser i USA som kan være villige til å bidra med støtte til forprosjektet.

Mitt syn er at eventuell støtte til paviljongen bør ytes med den begrunnelsen at dette kan fremme norsk, eksportrettet næringsliv i USA og at det bidrar til å øke den generelle kunnskapen om Norge i USA. Slik støtte bør kun ytes på bakgrunn av dokumentert finansieringsinteresse fra relevante norske, eksportrettede næringsaktører.