Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:141 (2011-2012)
Innlevert: 26.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 03.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av tsunamien kom det såkalte Reinås utvalget med flere innspill til løsninger om hvordan man skulle stå bedre rustet ved tilsvarende hendelser i fremtiden. Blant annet ble det best om å finne en måte for å kunne ha en oversikt over nordmenns reise- og oppholdsmønster. Firmaet UMS har laget et verktøy som kalles TAS til et slikt formål.
Når har utenriksministeren en ambisjon om å ha et slikt verktøy på plass?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 37 (2004-2005) ble det gitt føringer om at UD måtte sørge for å skaffe seg en måte å ha oversikt over nordmenn i utlandet på en akseptabel måte. Et slikt verktøy er tilgjengelig, men UD har så langt ikke funnet å ville gå til anskaffelse av et slikt system. Jeg har oppfattet at kritikken mot norske myndigheter etter tsunamien gikk på flere forhold, men det ble også understreket at det var svært viktig å ha en oversikt over hvor nordmenn befinner seg når ulykken inntreffer. Jeg ser derfor frem til å få utenriksministerens vurdering av hvordan dette skal håndteres.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet har fulgt opp Reinås-utvalgets anbefaling om å ha oversikt over nordmenn i de områder beredskapsplanene dekker uten at det eksisterer registreringsplikt. Dette gjøres gjennom gode, effektive rutiner som gjør det mulig raskt å etablere en akseptabel oversikt over hvem som kan være berørt, dersom en krise/katastrofe oppstår i et område.

Det eksisterer i dag ikke noe enkeltverktøy som gir en fullgod oversikt over norske borgere i et avgrenset geografisk område. Departementet baserer seg derfor på flere forskjellige tiltak. Det er bl.a. etablert rutiner ved utenriksstasjonene for tilbud om frivillig registrering, og departementet har fra 1. juni i år etablert en webbasert løsning hvor reisende kan registrere sine og andre i reisefølgets planlagte turer og opphold (www.reiseregistrering.no).

Ved en krise/katastrofe vil det pågå en kontinuerlig innsamling av informasjon om pårørte. Dette vil være fra utenriksstasjons registre og fra reiseregistreringen, samt fra de som selv er rammet, pårørende eller andre som kan bidra. Mengden av informasjon og informasjonskilder vil variere fra type hendelse og geografisk område. I tillegg til egne ressurser har UD støtte fra KRIPOS i dette arbeidet, og i tillegg hentes støtte fra andre samarbeidspartnere som for eksempel Sjømannskirken når det er relevant.

Verktøyet TAS som er utviklet av UMS, vil kunne være et tilleggsinstrument for å skaffe en oversikt over nordmenn i områder som er rammet av krise eller katastrofe. Utenriksdepartementet har vurdert den teknologiske løsningen nøye og prøvd den i praksis ved flere anledninger. Utenriksdepartementet følger nøye med på utviklingen av teknologiske løsninger som kan bidra til å gi oss en best mulig oversikt over nordmenn i en krisesituasjon hvor som helst i verden. Grunnen til at TAS ikke er valgt, er at kostnadene ved innkjøp og bruk av systemet er høye i forhold til den nytte vi vil ha av å anskaffe og bruke det.